Объявление о конкурсе разработчиков инновационных проектов «Innovation Man»

Уважаемые коллеги!

Объявляется конкурс разработчиков инновационных проектов «Innovation Man».
Конкурс направлен на выявление потенциала у специалистов энергетической отрасли. Формат проведения конкурса предполагает презентацию работ в формате PDF, с описанием актуальности работы. В целях рассмотрения и отбора лучших конкурсных заявок, будет создана конкурсная комиссия. 
Основные критерии отбора проектов:
- новизна и инновационная составляющая проекта;
- наличие опытного образца или модели, наличие реализованных действий;
- коммерческий потенциал и реализуемость проекта;
- актуальность и социальная значимость проекта;
- содержательность презентации;
- презентационные навыки;
- умение убеждать;
- харизма участника;
- умение отвечать на вопросы.
Проекты могут быть как индивидуальные, так и групповые. Возраст участников до 30 лет.
Проекты принимаются до 10 июля 2015 г., на электронный адрес:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Из презентованных работ будут определены лучшие проекты, которые будут в дальнейшем представлены на конкурс, проводимый в рамках VIII Молодежного форума «МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. ИННОВАЦИИ», 29 сентября – 1 октября 2015 года во Дворце Независимости г. Астана.

Приложение: Положение о конкурсе «Innovation Man». 


«Innovation Man» инновациялық жоба әзірлеушілерінің 
конкурсы туралы хабарландыру 
Құрметті әріптестер!

«Innovation Man» инновациялық жоба әзірлеушілерінің конкурсы жарияланады.
Аталған конкурс энергетика саласы мамандарының әлеуетін анықтауға бағытталған. Конкурс форматына сәйкес жұмыстардың тұсаукесері PDF форматында жасалып, өзектілігі сипатталуы қажет. Конкурсқа келіп түскен үздік өтінімдерді қарастыру және іріктеу мақсатында конкурстық комиссия құрылады. 
Жобаларды іріктеудің негізгі талаптары:
- жобаның жаңашылдығы және инновациялық құрамдасы;
- тәжірибелік үлгінің немесе модельдің, жүзеге асырылған әрекеттердің болуы;
- коммерциялық әлеует және жобаның жүзеге асырылу мүмкіндігі;
- жобаның өзектілігі және әлеуметтік маңызы;
- тұсаукесердің мазмұндылығы;
- тұсаукесер өткізу дағдылары;
- көз жеткіздіру білігі;
- қатысушы дарыны;
- сұрақтарға жауап беру білігі.
Жобалар жеке де, топпен де жасалған болуы ықтимал. Қатысушылардың жасы 30 жасқа дейін. 
Жобалар 2015 жылдың 10 шілдесіне дейін, келесі электронды мекенжайға қабылданады:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ұсынылған жұмыстар арасынан үздік жобалар анықталады, олар алдағы уақытта 2015 жылдың 29 қыркүйегі - 1 қазанында Астана қ. Тәуелсіздік сарайында өтетін «ЖАСТАР. ҒЫЛЫМ. ИННОВАЦИЯЛАР» VIII Жастар форумы шеңберінде өтетін конкурсқа ұсынылады.

Қосымша: «Innovation Man» конкурсы туралы ереже.