Бағалық ұсыныс тәсілімен сатып алуды жүргізу туралы жариялау