Қоғамның ҚОҚ саласындағы талаптары

«АлЭС» АҚ Экологиялық қауіпсіздікті, қоршаған ортаны қорғауды, экологиялық ақпараттың қолжетімділігін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, нормалар мен ережелерге, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық келісімдер мен стандарттарға сәйкес өндірістік қызметті жүзеге асырудың ашықтығын, өз қызметінің ажырамас элементі және өзінің стратегиялық басымдықтарының бірі деп санайды. «АлЭС» АҚ қызметінің экологиялық қауіпсіздік саласындағы негізгі стратегиялық мақсаты қоршаған ортаға залал келтіруге қабілетті факторларды барынша азайту болып табылады. Қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ететін аспектілерді басқару үшін Қоғамда экологиялық саясат, маңызды экологиялық аспектілердің тізілімі және маңызды тәуекелдер тізілімі әзірленді. Басымдықтар жүйесіне сүйене отырып, экологиялық саясат пен тізілімдер проблемалардың ауырлығын, оларды шешудің маңыздылығы мен кезектілігін көрсетеді. Осы талаптар экологиялық қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманы Қоғамның әкімшілік және өндірістік персоналының, сондай-ақ тауарларды жеткізуді жүзеге асыратын, жұмыстарды орындайтын және шарттар бойынша Қоғам аумағында қызметтер көрсететін орындаушылардың сақтау тәртібін белгілейді.

1) Қоғамның әкімшілік және өндірістік персоналының міндеттері:

Қоғамның әкімшілік персоналы міндетті:

- қоғамның экологиялық саясатының талаптарымен танысуға және оларды сақтауға;

- бақылауды жүзеге асыруға:

1) өндірістік персонал қызметін жүзеге асыру процесінде туындайтын экологиялық аспектілер мен тәуекелдерді басқаруға;

2) Қоғам аумағында қызмет көрсететін және жұмыстарды орындайтын, тауарларды жеткізуді жүзеге асыратын,  өндірістік персоналдың және орындаушылардың өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу жөніндегі талаптардың орындалуына;

3) жұмыс орындарының және персоналға бекітілген аумақтардың жай-күйіне;

4) қоршаған ортаның ластануына, экологиялық залалға және Қоғам персоналына теріс әсер етуге әкеп соғуы мүмкін апаттық жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралардың орындалуына;

- жергілікті халықтың, БАҚ, ҮЕҰ және басқа да мүдделі тұлғалардың шағымдарымен, шағымдарымен өтініштерге жедел ден қою не Департамент персоналының ҚР қолданыстағы заңнамасын бұзу анықталған кезде дереу осындай өтініштердің фактісі туралы Қоғамның жоғары басшылығына баяндау, мұндай бұзушылықтарды жою бойынша іс-шаралар әзірлеу және іске асыру.

Қоғамның өндірістік персоналы:

- қоғамның экологиялық саясатының талаптарымен танысуға және оларды сақтауға;

- экологиялық аспектілерді және олардың қызметін жүзеге асыру барысында туындайтын тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыру;

- өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу жөніндегі талаптарды орындау, атап айтқанда: қалдықтарды бөлек жинауды қатаң белгіленген орындарда, арнайы таңбаланған контейнерлерде жүзеге асыру;

- жұмыс орындарының және персоналға бекітілген аумақтардың қоқыстануына жол бермеу;

- қоршаған ортаның ластануына, экологиялық залалға және Қоғам персоналына теріс әсер етуге әкеп соғуы мүмкін апаттық жағдайларға жол бермеу;

- жергілікті халықтың, БАҚ-тың, ҮЕҰ-ның және басқа да мүдделі тұлғалардың шағымдарымен, шағымдарымен өтініштерге жедел ден қою не ҚР қолданыстағы заңнамасын бұзушылықтарды өз бетінше анықтаған кезде, осындай өтініштер/анықтаулар фактісі туралы Қоғам департаментінің бірінші басшысына дереу баяндау қажет.

2) Қоғам аумағында тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын орындаушылардың міндеттері (бұдан әрі-Орындаушы):

Орындаушы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын қоршаған ортаны қорғау және Қоғамның экологиялық саясаты саласындағы заңнаманың нормалары мен ережелерінің талаптарын сақтай отырып, өз міндеттемелерін орындайды. Орындаушы қоғам объектілерінде жұмыстар жүргізу, қызметтер көрсету, тауар жеткізу кезінде Қоғамның қоршаған ортасына кез келген теріс әсердің алдын алуға міндетті. Қоғамның талап етуі бойынша орындаушы:

- өзінің және міндеттемелерді орындау үшін тартылатын жабдықтың жай-күйінің оған қойылатын нормалар мен талаптарға сәйкестігін растау (паспорттар, сәйкестік сертификаттары;

- қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама талаптарына және құжатталған рәсімдерге сәйкес келесі міндеттемелерді орындау:

1) Жұмыс басталар алдында қоршаған ортаны қорғауға жауапты адамды бұйрықпен тағайындау, көшірмесін Қоғамға беру;

2) өз персоналы мен Қоғам объектілеріндегі міндеттемелерді орындау үшін тартылатын қосалқы мердігер персоналының назарына Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын Қоршаған ортаны қорғау және Қоғамның экологиялық саясаты саласындағы заңнаманың нормалары мен қағидаларының талаптарын жеткізу;

3) - Қазақстан Республикасының экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық заңнамаларында қарастырылған барлық рұқсат құжаттарын алуға (эмиссияға, арнайы су пайдалануға рұқсаттар, лицензиялар, сертификаттар және т. б.);

4) Қоршаған ортаның ластануына, экологиялық залалға және Қоғам персоналына теріс әсер етуге әкеп соғуы мүмкін апаттық жағдайларға жол бермеуге, ал апаттық жағдайларды тіркеу кезінде, егер бұл оқиға Қоғам объектісінде Орындаушының кінәсінен болған болса, Қоғамға жағдайларды тергеп-тексеруде жан-жақты жәрдем көрсетуге және оларды тергеп-тексеру жөніндегі комиссиялардың жұмысына қатысуға, сондай-ақ болашақта оларды жою және болғызбау жөнінде қабылданған іс-шаралар жөнінде;

5) Қоғам объектілерінде жұмыс өндірісінің қалдықтарымен жұмыс істеу жөніндегі талаптарды орындауға міндетті;

6) міндеттемелерді орындау нәтижесінде пайда болған, пайдаланылмаған химиялық реагенттерді, өндіріс және тұтыну қалдықтарын белгіленген тәртіппен жинауды, қауіпсіз уақытша сақтауды, мамандандырылған кәсіпорынға кәдеге жаратуға беруді өз есебінен қамтамасыз етуге міндетті;

7) Қоғамға өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жаратуды растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті;

8) Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама талаптарын сақтау мақсатында мемлекеттік инспекциялайтын органдар жүргізетін тексерулердің нәтижелері туралы Қоғамға ақпарат беруге, инспекциялайтын органдар жол берген және анықтаған құқық бұзушылықтар, айыппұл санкцияларын ұсыну, лицензияларды алып қою немесе олардың қолданылуын тоқтата тұру жағдайлары туралы қоғамды хабардар етуге міндетті. Орындаушы қосалқы мердігердің қызметі бойынша Қоғамға осындай ақпарат береді.

9) өндірістік бақылауды және қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақыны жүзеге асыруға құқылы;

10) міндеттемелерді орындағаннан кейін құрылыс алаңын материалдардан, өндіріс және тұтыну қалдықтарынан, ЖЖМ төгілуінен және т. б. тазартуды жүзеге асыру.
3.) Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнамалық-құқықтық және нормативтік құжаттарды бұзғаны үшін жауаптылық:

Қоғамның әкімшілік және өндірістік персоналы, Қоғам аумағында тауарларды жеткізуді, жұмыстарды орындауды және қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын орындаушылар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік актілердің талаптарын бұзғаны үшін, мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының заңды талаптарын орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен әкімшілік, тәртіптік, қылмыстық және материалдық жауаптылықта болады.