Аудиторлық ұйымға 2018 жылы қаржылық есептіліктің аудиторлық қызметтері үшін төленген сыйақы

Қызмет

2018 жыл

Аудит

16 512 160,00 тенге