«АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің ірі мәмілені жасау туралы шешім қабылдауы

«Алматы электр станциялары» АҚ (әрі қарай – «АлЭС» АҚ) Директорлар кеңесі 2020 жылғы 14 ақпанда (№01/20 хаттама) «Қазақстан Халық банкі» АҚ-мен ірі, сондай-ақ Қоғамның меншікті капиталының он және одан көп пайызын құрайтын шамаға оның міндеттемелерін ұлғайтатын мәмілені, атап айтқанда болашақта түсетін ақшаны кепілге қою жөнінде келісімшартты жасау туралы шешім қабылдады.