Компанияның корпоративтік құжаттары

Компанияның жарғысы

Директорлар кеңесі туралы ереже

Басқарма туралы ереже

Мінез - құлық кодексі

«АлЭС» АҚ менеджменттің біріктірілген жүйесінің функционалдық құрылымы

Тәуекелдерді басқару саясаты

«АлЭС» АҚ дивидендтік саясаты туралы

Тәуекелдерді бағалау және сәйкестендіру қағидасы

Корпоративтік басқару кодексі

«АлЭС» АҚ ақпаратты ашу регламенті

Менеджменттің біріктірілген жүйесі саясаты

Менеджменттің біріктірілген жүйесінің функционалдық құрамы

Кадр саясаты

Корпоративтік хатшы – директорлар кеңесінің хатшысы туралы ереже

«АлЭС» АҚ денсаулықты сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясаты, 1-басылым

Омбудсмен туралы ереже

Аудиторлық ұйымдар қызметтерін тарту саласындағы саясат

Өткізу және объектішілік режим

«АлЭС» АҚ өндірістік департаменттер аумағындағы мердігерлік ұйымдар жұмысын ұйымдастыру туралы

«АлЭС» АҚ техникалық қызмет көрсету және жөндеу регламенті

«АЛЭС» АҚ сенім телефоны бойынша ақпарат қабылдау тәртібі туралы

Саясат менеджменттің біріктірілген жүйесі

Директорлар кеңесінің тағайындаулары және сыйақылары жөніндегі комитет туралы ереже