АБИЛЬДИНА АЙНҰР ШАХИЗАДИНА – ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІ (ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОР)

Abdildina1977 жылы22 маусымдатуған.

Білімі– жоғары:

Е.А. БөкетоватындағыҚарағандымемлекеттікуниверситеті, Экономика факультеті, мамандығы «Маркетинг және коммерция», Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті «Маркетинг» кафедрасының ізденушісі.

Жұмыстәжірибесі:

2017 жылданқазіргі уақытқадейін – Алматы энергетика жәнебайланыс институты «Менеджмент жәнекәсіпкерлік» кафедрасыдоцентініңм.а.;

2009-2017 жылдары – Қазақ экономика, қаржыжәнехалықаралықсаудауниверситеті «Экономика» кафедрасыныңағаоқытушысы,ҰШЖ оқу-зерттеу зертханасы «МЖӘ саласында жоғары кәсіби білім беру»;

2007-2009 жылдары– Қарағандымемлекеттік техникалықуниверситеті, Экономикалық теория кафедрасының аға оқытушысы;

1998-2007 жылдары – О.А. БайқоңыроватындағыЖезқазғануниверситетінің «Экономика және менеджмент» кафедрасыныңассистенті, ағаоқытушысы.