Біріктірілген менеджмент жүйесі

БМЖ-ін әзірлеу, енгізу және үздіксіз жетілдіру «АлЭС» АҚ компания қызметінің   басым бағыттарының бірі болып табылады (2011 жылғы 17 ақпандағы № 216 бұйрығы).

БМЖ толық іске асырылып, компанияда 2011 жылдың 25 қазанынан бастап жұмыс істеп келеді.

Жоғары басшылықтан БМЖ бойынша өкіл тағайындалды, Басқарма Төрағасының 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 880 бұйрығымен Даму жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары - Устенов Багдаулет Нагыметбекович.

2015 жылдың 12 қазанында Компания Басқармасының мәжілісін басқару жүйелерін біріктіруге байланысты интеграцияланған менеджмент жүйесі саласындағы саясат, оның ішіндегі сапалы менеджмент бағыттары - ISO 9001, қоршаған ортаны басқару - ISO 14001, еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы - OHSAS 18001 және энергетикалық менеджмент жүйелері - ISO 50001 бекітілді. Компанияның құжатталған процедуралары, регламенттері және басқа да ішкі құжаттары әзірленді және енгізілді.

Қоғамды басқаруға және жетектеуге арналған БМЖ менеджмент жүйесі қызмет етеді және дамиды:

  • Компанияның қызметін үздіксіз жетілдіру үдерістерімен қоса, БМЖ-ны тиімді іске  асыру жолымен клиенттердің қанағаттану деңгейін арттыру;
  •  Тұтынушыларды қоршаған ортаға зиян келтірмейтін және Қоғам қызметкерлерінің денсаулығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тұтынушылардың қажеттіліктері мен үміттеріне сәйкес келетін нормативтік құжаттардың талаптарына сай тұрақты сапалы өніммен қамтамасыз ету.

Энергияны үнемдеу еліміздің дамуындағы басымды мәселеге айналды, бұл 2012 жылғы 13 қаңтардағы «Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Заңының үкіметінің жариялауымен дәлелденді.

Қолданыстағы сертификатталған басқару жүйелерін біріктіруге байланысты, Басқарма Төрағасының 20.04.2014 жылғы № 393 бұйрығымен. БМЖ-нің өкілдері - өндіріс бөлімшелерінің бас инженерлер бекітілді:

•    ЖЭО-1, бас инженер - Ким Алексей Андреевич;

•    ЖЭО-2, бас инженер - Таянов Артур Сагынгалиевич;

•    ЖЭО-3, бас инженер - Безрук Виктор Владимирович;

•    КБА, бас инженер – Сыргабаев Исахан Актанович;

•    Қапшағай СЭС-і, бас инженер - Мамырин Максим Владимирович;

•    СЭС каскадын, бас инженер - Кочкинбаев Тулеген Калыллаевич;

•    «Энергоремонт» ӨЖК, бас инженер - Мамаев Данияр Маутбекович;

•    ОҚТО, бас инженер - Шайзанов Канат Болатканович;

2016 жылы «Алматы Электр станциялары» АҚ (бұдан әрі Қоғам) TUV NORD Bulgarien» сыртқы сертификаттаушы органымен қайта сертификаттау аудитін халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес: сапалы аудит - ISO 9001, экологиялықменеджмент - ISO 14001, денсаулық және еңбек қауіпсіздігін қорғау жүйесі - OHSAS 18001 жәнеэнергетикалық менеджмент жүйесі - ISO 50001, - салаларында сәтті өтті.

2017 жылы Қоғам бірінші сыртқы қадағалау аудитін өтті. Сыртқы аудитті «TUV NORD Bulgarien» ірі халықаралық сертификаттау органдарының бірі жүргізді, бұл жалпы интеграцияланған басқару жүйесі деңгейінің өсуін атап өтті.

2018 жылы Қоғам сапа менеджменті - ISO 9001, экологиялық менеджмент - ISO 14001, денсаулық және еңбек қауіпсіздігін қорғау жүйесі - OHSAS 18001 және энергетикалық менеджмент жүйесі - ISO 50001 саласындағы халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестік сертификаттарының жарамдылығын растау мақсатымен «TUV NORD Bulgarien» органымен жүргізілген екінші бақылау аудитін өтті.