Сақтандыру қорғанысы

 

«Алматы электр станциялары» АҚ-ның 2016 жылға арналған азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шарттарының тізбесі.
1. 25.12.2015 ж. № 2016К0002У көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шарты, «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы» АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.01.2016 ж. – 31.12.2016 ж.;
2. 30.12.2015 ж. № 2015К0532У қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру шарты, «Лондон-Алматы» СК» АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.01.2016 ж. – 31.12.2016 ж.;
3. 29.03.2016 ж. № 2016К0152У міндетті экологиялық сақтандыру шарты, «Лондон-Алматы» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.04.2016 ж. – 31.03.2017 ж.
4. 31.03.2016ж. сериясы OWA № 770005780 қызметкерлерді олар еңбек (қызметтік) міндеттерін орындаған кезде жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру шарты, «Азия LIFE» Өмір сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.04.2016 ж. – 31.03.2017 ж.

 

«Алматы электр станциялары» АҚ-ның 2015 жылға арналған азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шарттарының тізбесі.
1. 24.12.2014 ж. № ГД-140075 көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шарты, «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.01.2015 ж. – 31.12.2015 ж.
2. 25.12.2014 ж. № ОГПО ПВ/140077 қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру шарты, «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.01.2015 ж. – 31.12.2015 ж.
3. 20.03.2015 ж. сериясы OWA № 770000248 қызметкерлерді олар еңбек (қызметтік) міндеттерін орындаған кезде жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру шарты, «Азия LIFE» Өмір сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.04.2015 ж. – 31.03.2016 ж.
4. 18.03.2015 ж. № ГД-15-0050 міндетті экологиялық сақтандыру шарты, «Альянс Полис» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.04.2015 ж. – 31.03.2016 ж.

 

«Алматы электр станциялары» АҚ-ның 2014 жылға арналған азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шарттарының тізбесі.
1. 30.12.2013 ж. № 002-13-0045 көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шарты, «НОМАД Иншуранс» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.01.2013 ж. – 31.12.2014 ж.
2. 30.12.2013ж. № 002-13-0033 Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру шарты, «НОМАД Иншуранс» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.01.2013 ж. – 31.12.2014 ж.
3. 31.03.2014 ж. № 41310314001/040113/1 қызметкерлерді олар еңбек (қызметтік) міндеттерін орындаған кезде жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру шарты, «НОМАД LIFE» Өмір сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.04.2014 ж. – 31.03.2015 ж.
4. 31.03.2014 ж. № 002-14-0001 міндетті экологиялық сақтандыру шарты, «НОМАД Иншуранс» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды, шарттың іс-әрекет ету мерзімі 01.04.2014 ж. – 31.03.2015 ж.

 

«Алматы электр станциялары» АҚ-ның 2013 ж. азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шарттарының тізбесі.

2013 ж. «Алматы электр станциялары» АҚ міндетті сақтандыру түрлері бойынша төрт Шарт жасады, нақтырақ:
1. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру. Сақтандырудың аталған түрі бойынша «Сақтандырушы» «Альянс-Полис» АҚ болып табылады. Сақтандыру сыйлықақысы 6 201 399,00 (алты миллион екі жүз бір мың үш жүз тоқсан тоғыз) теңгені құрайды. Шарттың іс-әрекет ету мерзімі 2013 жылғы 01 қаңтар мен 2013 жылғы 31 желтоқсан аралығы.

2. Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру. Сақтандырудың аталған түрі бойынша «Сақтандырушы» «Альянс-Полис» АҚ болып табылады. Сақтандыру сыйлықақысы 4 065 710,00 (төрт миллион алпыс бес мың жеті жүз он) теңгені құрайды. Шарттың іс-әрекет ету мерзімі 2013 жылғы 01 қаңтар мен 2013 жылғы 31 желтоқсан аралығы.

3. Қызметкерлерді олар еңбек (қызметтік) міндеттерін орындаған кезде жазатайым жағдайлардан қызметкерлерді міндетті сақтандыру. Сақтандырудың аталған түрі бойынша «Сақтандырушы» «НОМАД – LIFE» КСЖ» АҚ болып табылады. Сақтандыру сыйлықақысы 64 333 900,00 (алпыс төр миллион үш жүзе отыз үш мың тоғыз жүз) теңгені құрайды. Шарттың іс-әрекет ету мерзімі 2013 жылғы 01 сәуір мен 2014 жылғы 31 наурыз аралығы.

4. Міндеттерін экологиялық сақтандыру. Сақтандырудың аталған түрі бойынша «Сақтандырушы» «Альянс-Полис» АҚ болып табылады. Сақтандыру сыйлықақысы 1 388 954,00 (бір миллион үш жүз сексен сегіз мың тоғыз жүз елу төрт) теңгені құрайды. Шарттың іс-әрекет ету мерзімі 2013 жылғы 02 сәуір мен 2014 жылғы 01 сәуір аралығы.
ҚР заңнамасымен сақтандырудың әр түрі бойынша Шарттар бір жыл іс-әрекет ету мерзіміне жасалатыны, сосын жаңа шарттар жаңа мерзімге жасалатыны қарастырылған.
«Алматы электр станциялары» АҚ-ның 2012 ж. азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шарттарының тізбесі.

2012 ж. «Алматы электр станциялары» АҚ міндетті сақтандыру түрлері бойынша төрт Шарт жасады, нақтырақ:

1. Қызметкерлерді олар еңбек (қызметтік) міндеттерін орындаған кезде жазатайым жағдайлардан қызметкерлерді міндетті сақтандыру. Сақтандырудың аталған түрі бойынша «Сақтандырушы» «Alliance – Страхование жизни» Сақтандыру компаниясы» АҚ болып табылады. Сақтандыру сыйлықақысы 59 431 169,00 (елу тоғыз миллион төрт жүз отыз бір мың бір жүз алпыс тоғыз) теңгені құрайды.

2. Міндеттерін экологиялық сақтандыру. Сақтандырудың аталған түрі бойынша «Сақтандырушы» «Альянс-Полис» АҚ болып табылады. Сақтандыру сыйлықақысы 1 298 280,00 (бір миллион екі жүз тоқсан сегіз мың екі жүз сексен) теңгені құрайды.

3. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру. Сақтандырудың аталған түрі бойынша «Қазкоммерц-Полис» АҚ болып табылады. Сақтандыру сыйлықақысы 6 372 958,00 (алты миллион үш жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз елу сегіз) теңгені құрайды.

4. Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қауіпімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру. Сақтандырудың аталған түрі бойынша «Сақтандырушы» «Қазкоммерц-Полис» АҚ болып табылады. Сақтандыру сыйлықақысы 4 659 840,00 (төрт миллион аты жүз елу тоғыз мың сексен төрт) теңгені құрайды.

ҚР заңнамасымен сақтандырудың әр түрі бойынша Шарттар бір жыл іс-әрекет ету мерзіміне жасалатыны, сосын жаңа шарттар жаңа мерзімге жасалатыны қарастырылған.

«Алматы электр станциялары» АҚ-ның 2011 ж. азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шарттарының тізбесі.

2011 ж. «Алматы электр станциялары» АҚ міндетті сақтандыру түрлері бойынша төрт Шарт жасады, нақтырақ:

1. Қызметкерлерді олар еңбек (қызметтік) міндеттерін орындаған кезде жазатайым жағдайлардан қызметкерлерді міндетті сақтандыру. Шарт «НОМАД Иншуранс» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды. Сақтандыру сыйлықақысы 55 369 681,00 (елу бес миллион үш жүз алпыс тоғыз мың алты жүз сексен бір) теңгені құрайды. Аталған шарттың іс-әрекет ету мерзімі 2011 жылғы 25 қарашада аяқталды. 26 қарашадан бастап аталған сақтандыру түрі бойынша «Евразия» сақтандыру компаниясымен жаңа шарт жасалда. Сақтандыру сыйлықақысы 59 431 200,00 (елу тоғыз миллион төрт жүз отыз бір мың екі жүз) теңгені құрайды.

2. Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қауіпімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру. Шарт «НОМАД Иншуранс» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды. Сақтандыру сыйлықақысы 4 069 440,00 (төрт миллион төрт жүз қырық) теңгені құрайды.

3. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершіліктерін міндетті сақтандыру. Шарт «НОМАД Иншуранс» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды. Сақтандыру сыйлықақысы 5 806 838,00 (бес миллион сегіз жүз алты мың сегіз жүз отыз сегіз) теңгені құрайды.

4. Міндеттерін экологиялық сақтандыру. Шарт «НОМАД Иншуранс» Сақтандыру компаниясы АҚ-мен жасалды. Сақтандыру сыйлықақысы 606 616,00 (алты жүз алты мың алыт жүз он алты) теңгені құрайды.

ҚР заңнамасымен сақтандырудың әр түрі бойынша Шарттар бір жыл іс-әрекет ету мерзіміне жасалатыны, сосын жаңа шарттар жаңа мерзімге жасалатыны қарастырылған.